Stowarzyszenie

Miło nam poinformować o powstaniu nowego podmiotu. W styczniu 2015r. otrzymaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, który potwierdził zawiązanie się stowarzyszenia Ratownictwo Wodne RESCUE. Zdecydowaliśmy o powołaniu stowarzyszenia w celu sformalizowania grupy ratowniczej działającej przy Centrum Ratownictwa RESCUE. Forma prawna jaką jest stowarzyszenie pozwoli nam  pozyskiwać dodatkowe fundusze na naszą działalność oraz zrzeszać nowych członków. W związku z tym, że oba podmioty maja te same cele i zaplecze stowarzyszenie Ratownictwo Wodne RESCUE i firma Centrum Ratownictwa RESCUE tworzą razem grupę/konsorcjum RESCUE.